Sıkça Sorulan Sorular

Ekran üzerinde sayaç sistem bilgileri, güncel değerler, okuma tarihi ve hata mesajları belirli aralıklarla belirir. Cihazların üzerindeki değerler, faturalandırma firmasının uygulama tekniğine bağlı olarak güncel tüketim değerlerini göstermeyebilir. Genel olarak ekranda ilk gözüken rakam son endeksiniz olmaktadır.

Bilindiği üzere kış döneminde, (ısı sayaçlarının(kalorimetre) okunarak paylaşımın yapıldığı dönemde) Ortak gider; Faturanın %30’u olarak alınmaktadır.
Isıtma sisteminin sadece sıcak su için çalıştığı dönem olan yaz döneminde de, kazan dairesinde devamlı olarak bekletilen sıcak suyun maliyeti olarak adlandıracağımız bu kayıp bedel dairelere pay edilmektedir.
Bakanlık bu kayıp ısının paylaşımını 2014 yılında yayınladığı tebliğ ile yönetmeliğe göre hesaplanan tutara göre faturadan arta kalan kısmın daire kapalı kullanım alanına göre paylaşımını ön görmüştür.
Sıcak su ortak gideri binanızda sistemde devamlı hazır olarak bekletilen sıcak suyun ortak gideri olarak görülmelidir. Bu kayıp bedelin sadece sıcak su kullanıcısına ait olmadığı aşikar olup tüm dairelere pay edilmesi olarak görülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Bu hesaplama ile binada ki boş dairelerin veya sistemi hiç kullanmayan dairelerin bina giderine katılımının sağlandığı unutulmamalıdır.

Basit bir örnek hesaplama ile Sıcak su ortak bedelini Bakanlığın tebliğine göre hesaplayabiliriz.

Örneğin binamıza 2000 TL doğalgaz faturası gelmiş olsun. Binamızda o ay 100 ton sıcak su kullanımı gerçekleştiğini varsayalım. Bakanlık formülüne göre 1 ton su ısıtma maliyeti yaklaşık olarak 10 TL olsun. (rakamlarda hesaplamaların kolay olması için yuvarlama yapılmaktadır.) Bu durumda 100*10 TL =1000 TL tutmaktadır. Faturamızdan düştüğümüzde yaklaşık 1000 Tl lik kısım dairelere metrekarelerine göre dağıtılacaktır. 50 daireli ve aynı kullanım alanına sahip bir bina iseniz 1000/50 olarak daire başına 20 tl Sıcak Su Ortak bedeli çıkacaktır. Siz dairenizde 3 ton su kullanımı yaptı iseniz 3*10+3*5.79 (Suyun ısıtılmdan önceki Aski bedeli) + 20(Sıcak Su ortak bedel)= 67,37 TL ödemeniz gerekecektir. 

Termostatik vana; oda sıcaklığını vana üzerindeki skala yardımıyla ayarlanmasını sağlayan vana gövdesi ve sensör kısmından oluşur. Oda sıcaklığı ayarlanan değere geldiğinde, başlık içindeki sıcaklığa duyarlı sensör sayesinde, radyatör vanası otomatik olarak kapanır, radyatörün gereksiz çalışması önlenir. Böylelikle tesisat suyu ısısını kaybetmeden ısı kaynağına geri döner, hem konfor hem enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca odanın içi, güneş ışığı, ütü vb elektrikli cihazlar, insan, ocak vb. diğer dış etkilerle ısındığında da termostatik vana oda sıcaklığını algılayarak, vanayı kapatır ve ısı dalgalanmalarının önüne geçer.

Isı pay ölçer cihazları, merkezi sistemli binalardaki radyatörlere monte edilerek ısı tüketimini ölçer. Böylece her daire ne kadar ısı tüketirse o kadar yakıt parası öder. Daire sakinleri, evde olmadıkları veya ihtiyaç duymadıkları zaman termostatik vanalarını düşük sıcaklığa ayarlayarak boşuna ısı tüketmez. Radyatörlerdeki termostatik vanalar oda sıcaklığını takip eder ve daire sakinlerinin ayarladığı sıcaklığa yaklaştığında otomatik olarak kısılır, hatta ayar sıcaklığına geldiğinde kapatır ve evin içi gereksiz yere ısıtılmamış olur. Isı pay ölçerler ne kadar ısı tüketildiğini ölçer ve daire sakini kullanmadığı ısının parasını ödemez. Evlerde gereksiz ısıtma enerjisi harcanmadığı için radyatör suyu kazana daha yüksek sıcaklıkla döner. Kazan otomasyonu sistemde ısı talebi olmadığını anlayarak kazanı kısar. Kazana giren yakıt miktarı düştüğü için tüm apartman toplam yakıt harcamasında da tasarruf elde eder.

Kazan kontrol panelleri, uygulanacak sistemin yapısına göre seçilebilen modüler yapıya sahip kontrol cihazlarıdır. Kazan kontrol paneli, dış havaya göre kazan suyu çıkış sıcaklığını sağlar, 3 yollu vanayı ve pompaları kumanda eder. Daireler ısı ihtiyaçları azaldığında termostatik vanalarını kısarlar. Isı talebi azaldığında dönüş suyu yüksek sıcaklıkla döner. Dönüş suyunun yüksek sıcaklıkta gelmesini anlayan kazan otomasyon sistemi brülörü kısarak sisteme daha az yakıt girmesini sağlar. Ayrıca dış hava sensörü ile yüksek veya düşük hava sıcaklıkları algılanarak brülörün ayarlanması ve ihtiyaç kadar yakıt tüketilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, kullanım suyu sıcaklığını veya pompalarında düzgün çalıştırılması veya haftalık zaman programı gibi birçok ek özellik barındırır.

Daire sakinleri, ısı taleplerine göre termostatik vanalarını kısar veya açarlar. Bu durumda tesisattaki su basıncı değişir. Basıncın değişmesi ile pompalara düşen basınç da değişecektir. Frekans konvertörü tesisata su basan pompaları hattaki basınca göre sürerek düzgün çalışmasını sağlar. Böylece hatta aşırı basınç yükselmesi veya düşüşü yaşanmayacağı gibi, pompanın gereksiz çalışması da önlenmiş olur. Termostatik vana gibi sıcaklık kontrol ekipmanlarının basınçtan etkilenmeden çalışmasını sağlar. Tesisatta oluşabilecek ses, gürültü, basınç gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.

Böyle durumlarda öncelikle radyatörün hangi yarısının ısınmadığını tespit edilmesi gerekir. Eğer radyatörünüzün üst tarafı ısınıp alt tarafı ısınmıyorsa, tesisatta dolaşım yetersizliği var demektir. Tesisatta dolaşım yetersizliği, tesisattaki pislik tutucuların dolu olmasından veya tesisatta dolaşan suyun debisinden kaynaklanabilir. Eğer radyatörünüzün sağ veya sol yarısı ısınmıyorsa radyatörünüzde hava var demektir. Tesisatçınız veya bina yönetiminiz ile görüşüp, radyatörün üst kısmında ve vana olan tarafın tam karşısında yer alan purjör tapası, purjör anahtarı ile hafifçe gevşetilmesini sağlayabilirsiniz. Radyatörün içindeki hava çıkınca, hafifçe su gelmeye başlayacaktır, bu anda purjör tapası geri sıkılmalıdır.

Böyle durumlarda öncelikle termostatik vana en düşük konuma getirilmeli, dairenizde kollektör grubu veya ana kesme vanası var ise bu vanalar kapalı konuma alınmalıdır. Ardından apartman yönetimine haber verilmeli ve en kısa sürede dairenizdeki termostatik radyatör vana montajını yapan uzman ekiple irtibata geçilmelidir.

Radyatörlerinizin soğuk olması sistemde hata olduğu anlamına gelmez. Aksine termostatik radyatör vanalarınızın çalıştığına işarettir. Ortam sıcaklığı, termostatik radyatör vanasında ayarladığınız konfor sıcaklığına ulaştığı zaman vana kendini kapatır radyatör soğur, böylece kullanıcı konforundan ödün vermeden tasarruf yapar. Bunlar dışındaki durumlarda, dönüş vananızı ve ısı merkezinizi kontrol etmeniz önerilir.

Yönetmeliğe bağlı olarak daire içinde bulunan peteklerin 15 derece ısı sağlayacak şekilde açık bırakılmasının sağlanmasıdır. Sabit Gider olarak ödenen %30 ‘luk kısım ile 15 derece kuralı farklı uygulamalardır.

Öncelikli olarak daire sahiplerinin evin iç sıcaklığını 15 derece altına düşüremeyeceği tedbirler alınmalıdır. Örneğin Termostatik vanalar 15 derece altına düşürülememelidir. Kalorimetre cihazı sonrasında bulunan kollektörlere daire sahiplerinin müdahalesi engellenmelidir. Peteklerde ikinci bir vanaya izin verilmemelidir. Eğer bu şartlar sağlanamıyor ve daire sahipleri 15 derece kuralına uymayarak manipülasyon yapıyor ise Bina Genel kurulunda alınacak oy çokluğu kararına göre işlem tesis edilmelidir.

Isı paylaşım sisteminin amacı dairelerin tasarruf yaparak faturalarını düşüreceği önlemleri alabilmesini sağlamaktır. Fakat daire sahipleri konfor ısısının çok altına düşerek, 15 derece kuralına uymayarak başka kullanıcılara zarar vermemelidir. Bunun yanında dairelere ait olan kalorimetre cihazlarının ölçüm hassasisyeti muhakkak kontrol edilmelidir. Unutulmamalı ki bu cihazların hassasiyeti kaybolursa, ölçmesi gereken ısıyı tam olarak ölçemezse Bina içerisinde bazı daireler fatura olarak büyük meblalar öderken bazı daireler cihazının arızalı olması nedeniyle yıllrca düşük ücret ödeyebilir. Bu konuda Sisteminizi kontrol eden firmadan destek istemeyi unutmayınız.

Öncelikli olarak kendi kullanımınızı kontrol etmelisiniz. Kullandığınız peteklerin termostatik vanaları doğru çalışıyormu. Termostatik vana olmayan Havlupanlarınız yüksek derece de mi açık? Günlük tüketim miktarınız bina ortalamasına göre ne seviyede? Kendinizin yapabileceğib bu basit araştırmalar ile cihazınızın doğru ölçmediğine emin iseniz vakit kaybetmeden cihaz değişikliği veya cihazınızın kalibrasyon araştırmasına girmenizi tavsiye ederiz.

Binanızda bir fatura döneminde ölçülen kwh miktarı ile Doğalgaz faturası arasındaki oran çok önemlidir. Bu konuda Yetkili firmalara danışmanızı tavsiye ederiz. ÖZellikle kalorimetre cihazlarının doğru ölçmediği düşüncesi var ise bu konu hakkında şirketten rapor istenebilir. Bir çok bina da cihazların hassasiyetini kaybetmesinden ötürü doğru ölçüm yapmadığının en önemli verisi olarak değerlendirilmeldir.

Termostatik vanalar, üzerilerindeki hassas termostat grubu ile radyatörden geçen suyun debisini ayarlayarak, mahalin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlayan cihazlardır. Oda içinde oluşabilecek ısı artışlarında (televizyon, bilgisayar, güneş ışınları, ocak, fırın, insan sayısı vs.) termostatik vanalar otomatik olarak kısılarak, hem gereksiz tüketimin önüne geçilir, hem de kazanın fazladan çalışması önlenerek enerji tasarrufu sağlamış olur. Bir mahalin sıcaklığını 1 C değiştirmenin o mahalin yakıt tüketimine yaklaşık %6 etkisi vardır. Konfor sıcaklığının her bir mahal için ayrı ayrı seçilebilmesi ve sabit bir değerde tutulabilmesi, sistemin tüm mahaller için sürekli çalışmasını engellediğinden, yakıttan tasarruf sağlar. Termostatik radyatör vanası kullanırken vana üzerindeki sıcaklık skalalarını her bir oda için ayrı ayrı ayarlamak önemlidir. Çünkü ısı kazancının fazla olduğu mahallerde vananın sıcaklık skalası düşük tutulacağından tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca dairenizi her havalandırışınızda vananın üzerindeki sıcaklık skalasını en düşük değere getirmeniz önemle tavsiye edilir. Aksi durumda termostatik vana ortamdaki ani sıcaklık değişimini fark edecek ve sistemde boş yere sıcak su dolaştıracaktır.

Oda konfor sıcaklıklarınız, daire sakinin kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir. Gün içerisinde ısıtmada sıcaklık maksimum 21 °C’ye ayarlanmalıdır. Her bir derece sıcaklık artışı ısınma maliyetinizi %6 oranında arttıracaktır. Isınma maliyetlerinizden %20 – %25 oranında tasarruf etmek için odanın sıcaklığını 24 °C’den 20 °C’ye düşürün. Uyurken camlarınızı açık bırakıyorsanız termostatik vananızın konumunu 15 ° C’ye getirmenizi öneririz. Bulunduğunuz yerden uzun süreliğine ayrılacaksanız termostatik vanalarınızı yasa ve yönetmeliklerin müsaade ettiği sınırlar içerisinde kalacak şekilde kısmanız tasarruf yapmanızı sağlayacaktır. Konfor ihtiyacınıza göre, bu değerleri daha düşük tutarak daha fazla tasarruf elde edebilirsiniz.

Tasarruflu kullanıma dikkat edilmesi demek ısınmamak anlamına gelmemektedir. Daha iyi ısınıp daha az bedel ödemek mümkündür. Dikkat edeceğiniz hususlar nedeniyle, sıcaklık konforunuzdan ödün vermeden daha az bir ücretle daha iyi ısınma sağlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken termostatik radyatör vanalarınızı her bir mahal için uygun sıcaklık skalasına getirmenizdir. Dairenizdeki termostatik radyatör vanalarını, tatile gittiğinizde ya da dairenizin uzun süre boş kalacağı durumlarda 15 derecenin altına gelmeyecek şekilde kısarak, enerji bedelinden tasarruf edebilme imkânınız olacaktır. Kullanım alanlarınızı 4 saatten uzun süreli olarak kullanmadığınız durumlarda konfor sıcaklığını düşürerek enerji faturalarınızda ciddi tasarruf edebilirsiniz.

Radyo frekanslı iletişimin gücü 1 Miliwatın altındadır. Günümüzde Cep telefonları (UMTS) yaklaşık 250 Miliwatt güç ile çalışmaktadır. Bu durumda, cep telefonları Isı pay ölçer ürünlerinden yaklaşık 200 kat daha fazla yayım yapmaktadır. Radyasyon Koruma Komisyonu ‘nun belirlediğini minimum mesafe 500 Miliwat üzerine tanımlanmıştır. Bununla birlikte cihazlar tüketim değerlerini 100 milisaniyeden düşük bir sürede göndeririler. Ayrıca Walkby sistemler, aylık veya yıllık kullanım seçimlerine, ayda 4 gün veya yılda 48 gün tüketim bilgisi göndermektedir.

Isı pay ölçerlerin ömrü yaklaşık 10+ 2 yıldır. Ayrıca pil ömrünün azaldığı uyarı ibaresi de cihaz üzerinde gözükmektedir. Cihazların markalarına göre değişmektedir.

Isı pay ölçer cihazları, ısı tüketimini ölçen ve yapılan her işlemi kaydeden cihazlardır. Ürünler yerlerinden söküldüğünde, aşırı ısıtıldığında veya soğutulduğunda sistemden bu işlemleri görmek mümkündür. Ürünler üzerinde yapılan her türlü uygunsuz uygulama sistemden takip edilebilmektedir.

Radyatörlerdeki termostatik vanalar, minimum 15°ye getirilmelidir. Evde olunmadığı zamanlarda veya daire boşaltıldığında radyatörlerin tamamen kapatılmaması yasada bağımsız bölümlerin 15 derecenin altına soğutulmaması şartı ile belirtilmiştir.

Cihazlar, arızalanırsa, okuma esnasında arızalı cihazlar hata kodu gösterir ve şirketimiz tarafından apartman yönetimine bilgi verilir. Arızalı radyatördeki ve kalorimetredeki tüketim değeri, eşlenik bir cihazın tüketim verileri alınarak faturalandırma işlemi gerçekleştirilir.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak su sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’te ortak giderlerin oranı %30 olarak belirlenmiştir. Apartmanın veya binanın toplam tüketiminin ısıtma kısmı ayrıldıktan sonra bu tutarın %30’luk kısmı dairenizin iç kullanım m² si oranında faturanıza pay edilmektedir. “Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır”

Sistemde sıcak su sayacı varsa, 2 Mayıs 2007 tarihli 5627 sayılı kanunun 7. Maddesinin c bendine göre hazırlanan 14 Nisan 2008 tarihli 26847 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan; “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak su sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” in 3. bölüm 8. maddesinin 5. bendine göre hesaplanır. Özetle, toplam yakıt bedelinin ilgili yönetmelik gereği ısıtma ve sıhhi sıcak su olarak ayrılır. Sonrasında sıhhi sıcak su hazırlama için kullanılan yakıt bedelinin dairelerin süzme sıhhi sıcak su sayaç endeksleri oranında dağıtılır.

By-pass vanası sistemdeki pompa basıncının, sistemde oluşan direncin üstünde olması durumunda, fazla debinin sistem dönüşüne gönderilmesini sağlayan vanadır. Termostatik radyatör vanalarının kapatması ile sistemde oluşan fazla basınçtan dolayı termostatik radyatör vanalarının ses yapmasını önler. Sistemde sadece By-Pass vanasının kullanılmasının yeterli olmayabileceği, uygulamaların tesisatın tipine göre değişiklik gösterebileceği ve sistem ürünlerinin kullanılması ile birlikte doğru tasarruf gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır.

Hiçbir sakıncası yoktur. Isı pay ölçerlerinizi fatura tarihleriniz içerisinde okunamadığı durumlarda binanızın doğalgaz mekanik sayaç endeksini alarak ilgili döneme ilişkin faturalama yapılabilir (bu gibi durumlarda faturalama yapılabilmesi için doğal gaz mekanik sayaç endekslerinin önceki veya en azından bir önceki dönem değerlerinin alınmış olması gereklidir ki ilgili dönemde ne kadar gaz tüketildiği hesaplanabilsin). İşlemin yapılabilmesi için bina doğalgaz mekanik sayacının başlangıç endeksinin alınmış olması ve fatura ödeme tarihi, daire sakinlerinden yapılacak tahsilat tarihinden önceki bir tarihe denk geliyorsa dairelerden yakıt avansı alınması gerekebilir. Bazı apartmanlar, ısıtma sezonu bitiminde mahsuplaşma işlemi de gerçekleştirmektedir.

Isı paylaşım sistemleri kullanılan binalarda yapılan ölçümlemeler sonrasında yakıt giderlerinde %25-40 arasında tasarruf edildiği kayıt edilmiştir. İzolasyon ve kullanıma bağlı olarak çok daha yüksek tasarruflar sağlamak da mümkündür. Tasarruf miktarının, binanızın bulunduğu iklim şartları, binanızın yalıtım durumu, binanızın ısıtma sistemi verimi, kazan kontrol ekipmanları, frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, balanslama ve en önemlisi kullanıcı alışkanlıklarına ve ürünlerin kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır

Isı Paylaşım sistemleri, kurulduğu binaların mimari ve mekanik yapıları, bina sakinlerinin kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak yaklaşık 1,5- 3 Isıtma sezonu içerisinde yatırım maliyetlerini geri ödemektedir. Şuan ödediğiniz 1 dönemlik ısıtma faturasını hesaplayıp, %30 daha öz ödediğinizi düşündüğünüzde sizlerde geri ödeme süresini hesaplayabilirsiniz.

Isı paylaşım ekipmanlarınız ile ilgili yaşayacağınız kırılma, bozulma, cihazların ekranlarında ERR kodu görüntülenmesi veya normalin dışında bir durumun olduğunun anlaşılması sonrasında en kısa sürede bina yönetiminiz ile irtibata geçmeli ve oluşan aksaklığın bir an önce firmamıza iletilmesini sağlamalısınız.

Dairelerinizde havalandırma ve temizlik gibi işlerin yapıldığı sürelerde termostatik vanalarınızın ayarlarının en düşük konum olan 15° veya 2 kademesine alındığından emin olunuz. Temizlik ve havalandırma işlemleri bitip, camlarınızı kapattığınızda termostatik vanalarınızı eski konumlarına getirebilirsiniz. Termostatik vanaların kullanımında bu konulara dikkat etmeniz yakıt giderlerinden tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Isı pay ölçerler elektronik cihazlar olduğu için radyatörlerinize montajı yapılan cihazları kesinlikle yıkamayınız, ıslak bez ile tozunu almayınız. Aksi uygulamalar sonucunda ısı pay ölçerleriniz arızalanacak ve arızalanan pay ölçere yapılacak tüketim ataması nedeni ile ısıtma giderleriniz normalden daha fazla hesaplanabilecektir. Dairenizde yapılması olası boya, badana işlemleri öncesinde ısı pay ölçerlerinizi yapılacak işlemden zara görmemeleri için koruma altına almalı veya ilgili tadilatları yapacak ekibe bu önlemleri aldırmalısınız. Bu gibi tadilatlar öncesinde talep etmeniz durumunda yetkili servis tarafından montajı yapılmış olan pay ölçerleriniz radyatörlerinizden demonte edilir ve işlemlerin bitimi sonrasında tekrar montajlanabilir.

Bina veya sitenize ait banka hesaplarına ödeme yapmalısınız. Ödemeye ilişkin bilgilerin bireysel gider bildiriminizde yer almaması durumunda, yönetiminizden ödeme için banka hesap bilgilerini almalısınız.

Kombi sistemlerinde etrafınızdaki konutlar kombilerini kapattıklarında ısınma için daha fazla enerji harcamanız gerekir. Hâlbuki merkezi sistemlerde müşterek ortamların ısıtılmasına tüm daireler eşit olarak katılır.

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (Specific Absorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır. AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Evet. Sistemde tasarrufu yaptıran cihaz termostatik vanadır, bunu kontrol eden, tüketim miktarını hesaplayan cihaz ise ısı pay ölçerdir. İki cihaz birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

Kullanılan vanaların TS EN 215’e uygun olacağı (5. madde) ve mahal sıcaklıkları asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanacağı (6. madde) yönetmelikte öngörülmüştür. Bu sistemi kurduktan sonra ne gibi bir güvence veriyorsunuz?

Yönetmelik gereğince kapıcı dairesinde de ölçüm yapmak mecburidir. Ancak bina yönetimi kapıcıdan yakıt ücreti tahsil etmek istemiyorsa bunu kendisine yansıtmayabilir.

Termostatik vana 2 konumunda ikan radyatörün güçlü bir şekilde çalışmasının sebebi oda sıcaklığının 15 derecenin altında olmasıdır. Oda sıcaklığı sadece 15 derece ya da üzerinde ise radyatör sıcak su girişine izin vermez ve odanın sıcaklığı ayarlanan seviyede sabit kalır.