ISI PAY ÖLÇER

Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı payölçerler, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar.

Isı payölçerlerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün karakteristik sıcaklığının ve radyatör ile oda sıcaklığı arasındaki farkın yaklaşık değeridir. Bu ölçüm değeri kullanılarak, radyatörün anma ısıl güç katsayısı ve yüzey duyar elemanları arasındaki ısıl temas katsayısı aracılığıyla gerçek tüketim değeri hesaplanır. (TS EN 834 standardına göre)

Cihazlar, monte edildikleri radyatörlerin ısıl gücüne göre programlanır. İşletime alınan ısı payölçerler, tüketim değerlerini okuyucuya RF sistemi sayesinde iletirler. Cihazlar, harici bir güç ünitesine veya elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan içerisinde bulunan uzun ömürlü bir pille çalışır. Ayrıca, cihazların üzerinde kullanıcıların tüketim değerlerini görmelerini sağlayan bir LCD ekran bulunur.

 

 

Isı Pay Ölçer’in Özellikleri

• Radyatörünüzün harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve entegre radyo modülü sayesinde tüketim bilgilerini aktarır.

• Oda ve radyatör sıcaklığını algılayan iki adet sıcaklık sensörü aracılığıyla radyatörün tükettiği ısı miktarını hesaplar.

• Entegre manipülasyon sensörü sayesinde cihaza yapılan müdahaleleri okuyucuya bildirir.

• 10 + 2 yıllık pil ömrüne sahiptir.

• Merkezi sistemle ısıtılan tüm binalar için uygundur.

Performans özellikleri

• Yazılım destekli manipülasyon ve demontaj algılama sistemi.

• Okuma tarihindeki tüketim değeri istendiği zaman cihaz da kontrol edilebilir.

• Isı payölçerlerinin ürün kodlaması, tüketiciye tüketim göstergesi üzerinden optimum derecede kontrol imkanı sunar.

• Verilerin otomatik olarak paylaşım sistemine aktarılması ile yüksek veri kalitesi.