Pay Ölçer Ve Kalorimetre Sistemleri İle İlgili Bilgilendirme

Isı gider paylaşım sistemleri ile artık daire sahipleri merkezi sistemlerde kullanımlarına göre faturalandırılmaktadır. Bu sistem ile birçok kullanıcının %30-%40 aralığında tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar kendi kullanımlarını kontrol edebilmekte, tasarruflarını yapabilmekte, ev içi konforlarını kendi taleplerine göre ayarlayabilmektedir.

Sistemin kurulması ve çalışması için 3 temel aşama bulunmaktadır.
Öncelikle daire içerisinde termostatik vanalar ile ev içi ısı kontrol edilmekte, kullanıcı konforuna göre oda dereceleri ayarlanabilmekte bu sayede tasarruf sağlanmakta.
Sistemin ikinci önemli unsuru; kullanıcıların ısınmak için kullandığı enerjinin ölçümüdür. Dairenin ısınma miktarının ölçümü için 2 ana cihaz sistemi bulunmaktadır. Ev içi pay ölçerler veya kalorimetre cihazları ile dairenin kullanımı sayaç mantığı ile kontrol edilmekte.
Sistemin 3. Önemli unsuru ise daire kullanım verilerinin her ay düzenli olarak alınması ve bunun yetkin bir firma aracılığıyla faturalandırılmasıdır.
Şirketimiz sistemin tüm aşamalarında uzman kadrosu ile hizmet vererek daire sahiplerinin hiç sorun yaşamaması için çalışmaktadır. Sistemdeki bu 3 unsurunda deneyimli kişiler tarafından kurulması ve takip edilmesi, sistemin doğru çalışması için çok önemlidir. Bu nedenle kullanıcıların sistemden verim alabilmesi için uzman desteğine ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Sistemin kurulumu başarılı olsa bile işletme ve Faturalandırma hizmetleri doğru bir şekilde yapılmazsa kullanıcılar için büyük mağduriyetler oluşabilmektedir. Şirketimiz özverili ve deneyimli çalışanları ile hizmet verdiği kullanıcıların, en doğru, en tasarruflu, en hatasız sisteme sahip olması için çalışmaktadır.

Ölçüm cihazlarının kurulumu, tüketim verilerinin toplanması ve müşterilerimiz için faturalama servisi şirketimizin hizmetlerindendir. En son teknolojiye sahip cihazlar ile ölçüm, veri toplama ve diğer maliyetlerinin faturalanması gibi hizmetler de sunmaktayız. Deneyimli elemanlarımız önceden düzenlenmiş bir ziyaretle ısı sayacı, su sayacı, pay ölçer gibi tüm cihazların tüketim verilerini kaydederler. Bu teknik altyapı tesisatın türüne bağlı olarak ya doğrudan sayaç okumasıyla ya da (Radyo Okuması gibi) konutun dışından bir okumayla gerçekleştirilir. Dönem sonunda ölçülen değerlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde inceleriz.

Isı Pay Ölçer merkezi ısıtma sistemlerinde bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan, radyatörün harcadığı ısı enerjisini hesap edip hafızasında kaydeden radyo frekans modüllü bir cihazdır. İstediğiniz kadar ısınmanızı, ısındığınız kadar ödemenizi sağlar. Merkezi sistemle ısınan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeder ve gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılmasına olanak verir. Radyatör yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığını algılayan iki sensörü vardır. Sensörler arası sıcaklık farkı belirli bir dereceyi aştıktan sonra ölçüm başlar. Bu ölçüm değeri radyatörlerin ısıl kapasiteleri ile doğru orantılı olan düzeltme faktörleri (k faktörü) ile çarpılarak toplam tüketim hesaplanır.

Doğru Tercih
Isı Pay Ölçer hem çok kolonlu sistemlerde (radyatör besleme suyunun bağımsız bölüme birden fazla kolondan gönderildiği durumlarda) hem de tek kolonlu (kolektörlü) sistemlerde uygulanabilir. Her radyatörün ayrı ayrı tüketimleri tespit edilebilir. Isı Pay Ölçerler CE belgeli olmalıdır.
Doğru Montaj
Alanında uzman elemanlar sistemin sağlıklı bir şekilde kurulması için dairede keşif yaparak radyatör tiplerini ve adetlerini belirlerler. Farklı montaj yapılması gereken özel durumlar dışında genellikle ısı pay ölçerlerin montajı radyatörlerin uzunluk olarak %50’si, yükseklik olarak %75’i hesaplanarak yapılır. Radyatör tipine bağlı olarak vidalı veya kaynak saplamalı montaj metotları mevcuttur.
Doğru Kullanım
Cihazların sağlıklı ölçüm yapabilmesi ve sinyal gönderebilmesi için önünün en az 25-30 cm. açık olması gerekir. Montaj yerinden çıkartılmamalı; her türlü darbe, su, toz gibi dış etkenlerden korunmalı ve ek ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Radyatör değişimi, iptali gibi durumlarda sistem kaydının güncellenmesi için ilgili firmalara bilgi verilmelidir.

Isı Sayaçları kollektörlü (mobil) sistemlerde tüketilen ısı miktarını, giriş ve dönüş suyu sıcaklığını, geçen debiyi ve suyun yoğunluğunu ölçerek mekanik pervane / çark aracılığıyla veya ultrasonik ses dalgalarıyla ölçebilen ve ısı tüketim miktarlarını kWh, MWh, GJ, MJ gibi enerji birimi cinsinde kaydeden cihazlardır. Her türlü montaj çapına ve şekline uygundur. Isı Sayaçları ölçüm prensibi açısından Mekanik ve Ultrasonik olarak ikiye ayrılırlar. Mekanik kalorimetreler debi ölçümünü tek veya çok hüzmeli çark/pervane ile ölçerler. Ultrasonik ısı sayaçları ise ses sinyalinin su içerisindeki taransfer hızı ile ölçerler.

Doğru Tercih
Isı Sayacı sipariş-sözleşme aşamasında aksi belirtilmediyse tesisat dönüş hattına monte edilmelidir. Isı sayacı karakteristik özelliklerinin (PN-basınç sınıfı ve maksimum akışkan sıcaklığı) tesisata uygunluğu ile basınç kaybının sirkülasyon pompa hesaplamaları ve seçiminde dikkate alındığı kontrol edilmelidir.
Tercih edilecek sayaçlarda MID ve CE belgeleri aranmalıdır. Ayrıca sayaçlar geriye dönük 12 aylık tüketim verisini hafızasında tutabilecek nitelikte ve 10 yıllık pil ömrüne sahip olmalıdır.
Doğru Montaj
Isı Sayacı monte edileceği boru hattı çapından daha düşük çaplı ise, uygun redüksiyon ile monte edilmelidir. Montaj sırasında kesinlikle rakor ve küresel vana kullanımına dikkat edilmelidir. Akış istikametinde, mekanik ısı sayacından önce, boru çapında bir pislik tutucu kesinlikle kullanılmalıdır.
Söz konusu olan yeni tamamlanmış bir inşaat ise tesisat denemeleri ve kaçak kontrolleri yapıldıktan, tesisat yıkandıktan sonra ısı sayacı hesaplama üniteleri takılmalıdır. İçerisinde herhangi oynar bir parça olmadığı için Ultrasonik ısı sayacı kullanılan projelerde pislik tutucu, sıcaklık kontrol ekipmanlarının sağlıklı çalışması açısında giriş hattına takılabilir. Isıtma tesisatı kullanılmaya başlanmadan önce bir kez ve daha sonra periyodik aralıklarla pislik tutucular temizlenmelidir.
Mevcut tesisata ısı sayacı takılmadan önce tesisat yıkanmalı, tüm partikül ve tortuların dışarı atılması sağlanmalıdır. Tesisattaki su kaçakları, sızıntı ve damlamalar kesinlikle giderilmelidir.
Doğru Kullanım
Isı Sayacı’nın uzun süre, herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanılması için, tesisat suyunun çeşitli nedenlerle (korozyon, eksilen suyun şebeke suyu ile tamamlanması, tesisat malzemelerinin içten aşınması…) kirlenmesinin önlenmesi gerekir.
Sayaç öncesinde kullanılan pislik tutucudan geçebilecek küçük partikülleri, tortu parçalarını tutabilmek için kazan dairesinde, dönüş hattında bir tortu tutucu kullanılması tavsiye edilir.
Isı sayacının monte edileceği yerin seçiminde, ısı sayacı ve pislik tutucuya servis hizmeti verileceği dikkate alınmalı, ulaşımı zor yerlere ısı sayacı monte edilmemelidir. Isı sayacı, ekranı rahat okunabilir pozisyonda olmalıdır. Cihazların etrafı uzaktan okuma yapılacağı dikkate alınarak metal malzemeler ile kapatılmamalıdır.

Radyatörlü sistemlerde oda sıcaklığını istenilen değerde sabit tutar. Bu durum sıcaklık konforu ile birlikte ısı tasarrufu da sağlamaktadır. Algılayıcı sensör üzerindeki rakamlar oda sıcaklığı ayar değerlerini gösterir. Algılayıcı kadranı çevrilerek istenilen oda sıcaklığı ayarlanır. Isı paylaşım yönetmeliği gereği 15 derecenin altına indirilemez. Oda sıcaklığının doğru algılayabilmesi için önünün açık olması gerekmektedir. Sensör kısmının önünde hiçbir şekilde eşya veya mobilya konulmamalıdır. Radyatörlerin giriş hatlarına montajı yapılır. Sensör kısmı yere paralel olacak şekilde montajı yapılmalıdır.

Termostatik Vana Kullanımının Faydaları

Termostatik vanalar, üzerlerindeki hassas termostat grubu ile radyatörden geçen suyun debisini ayarlayarak, mahallin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlarlar.

Oda Sıcaklığı26 °Colursa ısınma maliyeti%52artacaktır
Oda Sıcaklığı25 °Colursa ısınma maliyeti%32artacaktır
Oda Sıcaklığı24 °Colursa ısınma maliyeti%15artacaktır
Oda Sıcaklığı23 °Ciken enerji tüketimi%100ise
Oda Sıcaklığı22 °Colursa ısınma maliyeti%6azalacaktır
Oda Sıcaklığı21 °Colursa ısınma maliyeti%12azalacaktır
Oda Sıcaklığı20 °Colursa ısınma maliyeti%18azalacaktır

Her bir mahallin sıcaklığı farklı derecelere ayarlanabilir.

Oturma Odası22 °C(Termostatik Vana Ayar Noktası 3-4)
Salon22 °C(Termostatik Vana Ayar Noktası 3-4)
Yatak Odası20 °C(Termostatik Vana Ayar Noktası 3)
Mutfak18 °C(Termostatik Vana Ayar Noktası 2-3)
Banyo18 °C(Termostatik Vana Ayar Noktası 2-3)

Vana ayar noktaları farklıdır. Ürünler takılırken dikkat edilmelidir.
Konfor sıcaklığının her bir mahal için ayrı ayrı seçilebilmesi ve sabit bir değerde tutulabilmesi, sistemin tüm mahaller için sürekli çalışmasını engellediğinden, yakıttan tasarruf sağlar. Termostatik vana güneşten gelen ısıyı ve buna benzer dış faktörleri (aydınlatma, insanlar, ocak, fırın, bilgisayar v.b.) algılayabildiğinden, radyatör üzerinden geçen suyun debisini azaltacağı için enerji tasarrufu sağlar. Örnek bir hesaplama yapacak olursak:
Termostatik vana kullanılmadan tüm petekler 5 ayarında yandığı düşülürse sadece peteklerin 23 dereceye bile gelmesi %30 dolayında tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca artık yeni yapılan merkezi sistem binalarda Yönetmelik termostatik vanayı zorunlu kılarak Genel enerji tasarrufu sağlanması öngörmüş. Bu tasarrufun dikkatli kullanım ile %30 civarında olacağı tahmin edilmiştir.

 

Kalorimetre sistemi tamamen enerji kullanımına bağlı oluğu için yapılacak ilk iş enerji tüketiminizde tasarruf yapmaktır. Tasarruf yapılırken konforunuzdan ödün vermek veya vermemek tamamen kullanıcıya bağlıdır.

  • Radyatörlerde Termostatik Vanayı verimli kullanınız. Kullanılmayan odalar 15 °C tutularak, kullanılan odalarda (konfora göre değişmekle birlikte) 23 °C tutularak, sıcaklık kontrolü sağlanabilir.
  • Doğru havalandırma yapınız (Pencereleri kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve az açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.)
  • Isıtıcıların verimli çalışmasını sağlayınız. (Etrafının minimum 15 cm boşluk olması gerekir, etrafı boş ve açık olmayan radyatörler dışarıyı ısıtır.) Perdelerin radyatördeki hava sirkülasyonunu engellememesini önleyiniz. Radyatörler perde ile kapatılmamalıdır.
  • Geceleri oda sıcaklıklarını düşürebilirsiniz, (ortalama 18-20 °C), ancak tamamen soğutmayınız. (Örneğin akşam oturma odası kısılarak yatak odası kısmına geçilebilir.)
  • Kullanılmayan odaların peteklerinin kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlamaz, kullanılmayan odalarda minimum 15°C’ nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınmalıdır.
  • Dört saatten çok dışarı çıkıyorsanız evdeki sıcaklığı düşürünüz. (23 yerine 20’ye ayarlama gibi)
  • Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarıya olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirebilirsiniz.
  • Odaların sıcaklığının artması halinde pencereleri açmak yerine termostatik vana ayarını bir alt seviyeye düşürünüz. Sıcaklık ayarlı termostatik vanalar kullanılarak oldukça büyük ısı tasarrufu sağlanabilir. Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık % 6-15 oranında daha fazla enerji gerekmektedir. Bu nedenle vana tercihi ve kalitesi önemlidir.

Aynı Katta Yanyana İki Dairede Çok Farklı Fatura Gelebilir!

Elbette gelebilir. Pay ölçer cihazları radyatörden ısıtılan mahale geçen ısı transferini ölçmektedir. Dolayısıyla her bir dairenin; Kapı, pencere, bina izolasyon durumları
Alt veya üst katındaki daire sakinin evi ısıtma stili
Dairelerin cepheleri
Sıcaklık konfor anlayışı
Hatta evin havalandırılma alışkanlıkları farklı olduğundan farklı faturalar gelebilir.
Zaten sistemin temel amacı bu farklılıkların görülerek daire sakinlerinin tasarruf yapmasını sağlamaktır.

Dikkatli Kullanıcılar Daha Az Fatura ödeyecektir, Nasıl Mı?

Örnek bir hesaplama yapacak olursak
(Değerlendirme tam hesaplama olmamakla birlikte, genel bakış açısı kazandıracaktır)
Örneklem 1: Bütün evini 23 derecede tutan kişiye 100 birim gaz parası gelirken
Örneklem 2: Her mahallin sıcaklığını yukarıdaki tabloya göre ayarlayan daire
Evimiz net 135m2’ iken
Otuma odası 17m2 (0,126) 24 derece =sıfır tasarruf
Salon 32m2 (0,237) 15 derece= %60 tasarruf
Çalışma odası 14m2 (0,104) 15 derece=%60 tasarruf
Yatak odası 28m2 (0,207) 20derece =%18 tasarruf
Mutfak 18m2 (0,133) 20 derece=%18 tasarruf
Banyo ve holler 26m2 (0,193) 18 derece = % 30 tasarruf
Her bir mahal için ayrı sıcaklık değerleri alındığında
(Salon misafir durumlarında arttırılacaktır belki ama oturma odasının da kısılacağı ve salonun kullanım saatleri göz önüne alınarak yok sayılıyor)
Tasarruf Hesabımız = 60*0.237+ 60*0.104+0.207*18+0.133*18+0.193*30= %31
Görüldüğü gibi sadece termostatik vanaların dikkatli kullanımı ile tasarruf %31 olmaktadır
Örneklem 3:
Otuma odası 17m2 (0,126) 25 derece =maliyet %32 artar
Salon 32m2 (0,237) 24 derece= maliyet %15 artar
Çalışma odası 14m2 (0,104) 23 derece=%0 tasarruf
Yatak odası 28m2 (0,207) 24derece = maliyet %15 artar
Mutfak 18m2 (0,133) 23 derece= sıfır tasarruf
Banyo ve holler 26m2 (0,193) 23 derece = sıfır tasarruf
Maliyet Hesaplama = 32*0.126+15*0,237+ 15*0.207= %11 maliyet artışı
Görüldüğü gibi sadece termostatik vanaların dikkatli kullanılmaması sonucunda maliyet %11 artmıştır.
Sonuç olarak kışın şiddetli olduğu Aralık ayı günlerinde
Odalarını belli ayarlarda sabit bırakarak (23 derece de) Termostatik vanayı devamlı kullanmayan kişinin ortalama 300 TL harcadığı varsayılırsa
Termostatik vanalarını ihtiyacına göre kullanan kişi 209 TL öderken
Biraz daha sıcaklık değerlerini yüksek tutan kişi 333 TL ödeyebilecektir.
Daireler arasında cephe farklılığı tahminen en az %10 etki edebilmektedir.
Apartman faturasının %30u kullanıma bakılmaksızın dairelere dağıtılmaktadır.
Bu nedenle tasarrufun tüm dairelerce yapılması tüm kullanıcıları etkileyecektir.

Tasarruf veya maliyet farkları kullanıcıların, tercih ve konfor ayarına göre büyük oranda değişmektedir.

Fatura ile İlgili Kullanıcı Şikayetleri

Mevcut durumda ısı gider paylaşım sistemi kullanan bir çok daireden şikayetler gelebilmektedir. Burada bir çok farklı şikayet konusu olsa da temelde Sistemin kurulması ve çalıştırılması ile ilgili problemler olduğu görülebilmektedir. Örneğin; Dairelerde termostaki vana kullanılmaması veya bozulması durumunda, kullanıcılar vana marifetiyle sıcaklık kontrolü sağlayamadığı için kalorimetre cihazları binanın yapısına göre çok farklı rakamlar ölçebilmektedir. Suyun basıncının fazla olduğu dairelere çok yüksek faturalar gelebilmektedir. Binaya gelen faturanın dağılımı doğru olamamaktadır. Diğer bir örnek ise, okuma yapan firmaların bozulmuş cihazlar hakkında bina yönetimini hemen bilgilendirmemesidir. Bu durumda aylarca birçok kullanıcı hiç fatura ödemezken onların ödemediği faturaları başka daire sahipleri ödemek zorunda kalmaktadır. Bina da bulunan ısıtma sisteminin verimliliği kontrol edilmeli ve bina sakinleri bu konuda bilgilendirilmelidir. Görüldüğü gibi sistemin verimli ve doğru çalışması ancak doğru bir sistem ve doğru bir firma ile mümkündür.

5627 Sayılı Enerji Verimliği Kanunu
Madde 7

c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

Geçici Madde 6

( 1)Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz. Bu süre 2012 Yılı, Mayıs ayında dolmuştur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde: 42 (Değişik 4. fıkra: 5627 – 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik ‘ten önemli kısımları sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla paylaşıyoruz. Yönetmeliğin tamamına ulaşılabilir.

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı,
Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazı,
Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
Bağımsız bölüm ısıtma veya sıhhî sıcak su gider paylaşım bildirimlerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Bağımsız bölüm kullanıcısının adı-soyadı ve adres bilgileri,
b) Bağımsız bölüm mahalleri ve alanları ile ilgili bilgiler,
c) Paylaşım bildirimi dönemi bilgileri,
ç) Ölçüm okuma tarih bilgileri,
d) Paylaşım bildirimi düzenleme tarihi bilgileri,
e) Son ödeme tarih bilgileri,
f) Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri,
g) Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi,
ğ) Sıhhî sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi,
h) Toplam gider hesaplama çizelgesi,
ı) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı,
i) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları,
j) Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar,
Madde 6 – (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır
Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.
Tüketime bağlı gider paylaşımı
Madde 7
(1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.
(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.
(3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.
(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.
(5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim
Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması
Madde 8
(1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Dayanak

MADDE 2

Bu Yönetmelik, 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,
b) Bağımsız bölüm: Tamamlanmış bir binanın kat, daire, büro, dükkân, mağaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan birimlerini,
c) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıyı,
ç) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,
d) Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,
e) Bina yönetim kurulu: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kurulu,
f) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan şirketleri,
g) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bölge içerisindeki binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,
ğ) Bölgesel sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,
h) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,
ı) Gider paylaşım belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhî sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgeyi,
i) Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı,
j) Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazı,
k) Muayene ve kalibrasyon: 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre yapılan muayene ve kalibrasyonu,
l) Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,
m) Merkezî sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,
n) Ölçüm ekipmanları: Isı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarını,
o) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemi,
ö) Sıcak su sayacı: Üzerine yerleştirildiği sıhhî sıcak su giriş hattından geçen sıcak su miktarını ölçen cihazı,
p) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri: Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisinin ölçümleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda ölçüm yapmak üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda;
a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idareler,
b) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri,
c) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri,
ç) Bina sahipleri,
d) Bina yöneticileri veya bina yönetim kurulları,
e) Enerji yöneticileri,
f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
g) Binanın yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol ve işletme yetkilileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Yönetmelik hükümlerine göre inşaa edilmemiş binalardan; projenin eksik veya hatalı olması veyahut Standardlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun olmaması hâlinde ise varsa yapı denetim kuruluşu ve müteahhit firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri doğrudan sorumlu olur.
(3) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.
(4) Bakanlık, ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verir ve bu yetkilendirilmiş şirketleri denetler.
(5) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verilmesi ve yetkilendirilen ölçüm şirketlerinin denetlenmesine ait usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir.

Uygulamalar

MADDE 5

(1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.
a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,
b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.
(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.
(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.
(4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.
(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.
(7) Bağımsız bölüm ısıtma veya sıhhî sıcak su gider paylaşım bildirimlerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Bağımsız bölüm kullanıcısının adı-soyadı ve adres bilgileri,
b) Bağımsız bölüm mahalleri ve alanları ile ilgili bilgiler,
c) Paylaşım bildirimi dönemi bilgileri,
ç) Ölçüm okuma tarih bilgileri,
d) Paylaşım bildirimi düzenleme tarihi bilgileri,
e) Son ödeme tarih bilgileri,
f) Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri,
g) Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi,
ğ) Sıhhî sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi,
h) Toplam gider hesaplama çizelgesi,
ı) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı,
i) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları,
j) Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar,
k) Gerekli durumlar için açıklayıcı bilgi satırı.
(8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Ekipmanları ve Gider Paylaşımı

Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlar

MADDE 6

(1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.
(2) Sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standardlara ve Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun, sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanır.
(3) Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.
(4) Ölçüm ekipmanının ısıtma sistemi için uygun olması ve teknik bakımdan doğru çalışabilecek şekilde kurulması gerekir. Ölçümler, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır.

Tüketime bağlı gider paylaşımı

MADDE 7

(1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.
(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.
(3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.
(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.
(5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması

MADDE 8

(1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.
(2) Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20’si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.
(3) Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.
a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:
M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)
P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
S1,2,…n : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer
St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı
A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).
b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:
M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
P1 : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)
P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
S : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer
St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan değerlerin toplamı
A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).
(4) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.
(5) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinin sıhhî sıcak su giderleri, aşağıdaki şekilde paylaştırılır.
a) Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su sayaçlarının kullanılması halinde hesaplama:
M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)
St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan değerlerin toplamı (litre).
b) Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);
şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M);
M = By x F (TL)
şeklinde hesaplanır.
Burada;
F : Yakıt birim fiyatı (TL)
By : Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)
M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
V : Tüketilen sıcak su hacmi (litre)
tw : Sıcak su sıcaklığı (°C)
HU : Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)
Gider paylaşımının farklı hesaplandığı haller
MADDE 9 – (1) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 8 inci madde uygulanmayabilir.
(2) Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemine dahil binalarda, bina ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm süzme ısı sayaçları kullanılması halinde, bina ısıtma ortak gider tutarı; ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm ısı sayaçları toplamı arasındaki farkın bağımsız bölüm kapalı kullanım alanları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılması suretiyle hesaplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Kuruluşların Özellikleri

Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri

MADDE 10

(1) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin yetkilendirilmesinde müracaatta bulunan şirketten merkezinin bulunduğu ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir.
a) Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı,
b) Şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması konularının bulunduğunu gösteren Türk Ticaret Sicili Gazetesi,
c) Şirketin, en az 1000 bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının bir aylık tüketim değerlerini en fazla 5 iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir olduğuna dair beyan belgesi,
ç) Şirketin, bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik tespit edilen, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek şekilde saklayacak imkana sahip olduğuna dair beyan belgesi,
d) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti ve T.C. kimlik numaraları ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.
(2) Şirket tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, Bakanlığın görevlendireceği heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında bir rapor düzenlenir. Yetki belgesi verilmesi safhasında bu rapor dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, çalışanlara ait uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje bölümünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır.
(3) Şirket, yetki belgesini aldıktan sonra, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğunu gösteren belgeyi en geç 18 ay içerisinde alarak onaylı örneğini Bakanlığa sunar. Bu süre sonunda Bakanlığın yazılı talebine rağmen, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgenin onaylı örneğini Bakanlığa sunulmaması halinde, yetki belgesi iptal edilir.
(4) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürürler. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde, herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar, başka bir ilde yetkilendirilmiş şirket, aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde açılan şubeler ile ilgili bilgiler faaliyete başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.
(5) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri; şirkete ait hisse devrinin gerçekleşmesi ve tebligat adresinde ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durumu en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.
(6) Bu maddede belirtilen belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde, düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve yetki belgesi verilmiş ise iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel durumlar

Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

MADDE 11 – (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.
(2) Gider paylaşım belgesi düzenleme dönemi içerisinde bağımsız bölüm kullanıcısının değişmesi halinde;
a) Bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince değişim tarihinde ara okumada bulunularak, dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.
b) Ara okuma mümkün değilse veya bağımsız bölüm kullanıcısının değişim zamanından kaynaklanan veya teknik sebeplerden dolayı ara okuma yapılamamış ise, bağımsız bölümün kullanım gün sayısına göre dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

Bina ile ilgili iş ve işlemlerde Yönetmeliğe uygunluk

 

MADDE 12

(1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemlerine ait mekanik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.
(2) Binanın;
a) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri konu ile alakalı olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlere ve bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.
b) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun projesine göre, imalat yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve hakkında tereddüde düşülen hususlar

MADDE 13

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Standardları; Türk Standardının olmaması halinde, Avrupa Standardları esas alınır. Türk Standardlarında veya Avrupa Standardlarında düzenlenmeyen hususlar hakkında, milletlerarası geçerliliği kabul edilen standardlar da kullanılır.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlar hakkında Bakanlıktan yazılı görüş alınarak bu görüşe göre işlem yapılır.
Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi

MADDE 14

Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

6 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, site yönetimlerine ve kat sakinlerine bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu yönetmelik, sitemizde bulunan ısı sayaçlarının muayenesinin hangi sıklıkla yapılması gerektiği ve muayene prosedürü hakkında maddeler içermektedir.

Özellikle Yönetmelikte yer alan 8., 9. ve 10.maddelerinde:

Periyodik muayene: Belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Üretim yılı 2014 ve öncesi olan cihazlar bu kapsama girmiştir.

Ani muayene: Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri lüzum üzerine piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

Şikâyet muayenesi: Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.
Görüldüğü üzere muayene sadece Bina Yönetimi veya kullanıcı tarafından değil, Bakanlık veya Şikayet eden kişi vasıtasıyla yapılabilmektedir.

İlgili Yönetmeliğin maddeleri kapsamında site yönetimlerinin yapması gerekenler;

-Öncelikle binalarda bulunan sayaçların üzerindeki damga yılının (üretim yılının) tespit edilmesi gerekmektedir.
-Şayet 5yıl geçmiş ise; periyodik muayenesinin yapılması için ilgili muayene servislerine Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Muayene ücreti bu yıl için yaklaşık 62 TL’dir.
-İlgili maddelerden anlaşılmaktadır ki şayet ilgili periyodik muayene yapılmazsa cezai işlem uygulanacağı yönetmelikçe düzenlenmiştir. Ayrıca şikayet edilmesi durumunda şikâyet muayenesine tabi tutulacağı da anlaşılmaktadır.
İlgili Yönetmelik Geçici Madde 1: Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.
Yönetmelik maddeleri kapsamında cezai işleme tabi tutulmamak için sayaçların kontrolü yapılarak şayet muayenesi gerekiyorsa ilgili yerlerden randevu alınması gerekmektedir. Şunu da belirtmek isteriz ki Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği düzenlenen şartları sayaçlarımız şayet sağlamıyorsa binalarımıza kalibrasyon ve bakım gibi ek külfetler doğuracağı da görülmektedir.
3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU MADDE 15’TE BELİRTİLEN CEZA MADDESİ
c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE 2019 yılı CEZA TUTARI 2595 TL TUTARINDADIR.
Ilgili Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-3.htm

Enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılan konutlarda ısınma giderlerinin kullanım alanı metrekareleri yerine enerji tüketimine göre paylaştırılması sistemidir. Bu sistem, merkezi ısınma sisteminin avantajlarını koruyarak daire sakinlerine bağımsız olarak tasarruf yapma olanağı sağlar.
– %40’a varan tasarruf imkanı sağlar.
– Isı Gider Paylaşım Sistemi kullanıcıların tüketimlerine göre yapıldığı için adildir.
– Kullanıcılar her bir odanın ortam sıcaklığını kontrol edebilirler.
– Sıcaklığın kontrol edilebilmesiyle herkes konforuna göre ısınır, ihtiyaç dışında ısı tüketiminin önüne geçilmiş olur ve kullanıcılar tasarrufları ölçüsünde ödeme yaparlar.
– Fazla ısınan, kazana yakın dairelerde daire sakinleri camları açıp enerjiyi boşa harcamaz, böylelikle enerji dengeli bir şekilde dağılır. Bu durumda önceki sistemde kazana uzak, ısınamamaktan şikayetçi olan daireler de ısı gider paylaşım sistemi devreye alındığında ısınmış olur.
– Isınma tüketiminin bireyselleşmesi ve herkesin tüketimine dikkat etmesi sonucu, ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.
– Kullanım alanında kimsenin bulunmadığı saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğundan tüketim miktarı minimuma indirilerek daha az yakıt bedeli ödeme imkanı elde edilmiş olur.
– Isı Gider Paylaşım Sistemi geçiş maliyeti çok kısa süre içerisinde yapılan enerji tasarruflarıyla kendisini amorti eder.
– Tüketimin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması ayrıca enerjisini ithal eden ülkemizin bütçesine katkı sağlar.
– Mevcut sistemde dairesini kiraya vermek isteyen mal sahibi, kiracı bulmakta zorlanmakta ve ayrıca boş dairesi için herkes ile aynı yakıt giderini ödemektedir. Yeni sistem ile kiracı bulmak kolaylaşacak ve boş kalan dairenin gideri çok düşük olacaktır.

Veri Alma Hizmeti Nasıl Yapılır

Tüketim verilerinin alınması

Tüketim verilerinin okunması için daire içine girmeye gerek yoktur. Cihazların ölçtüğü, hesaplayarak kaydettiği veriler cihaz türüne göre kablolu veya kablosuz MBus protokolü ile veri aktarımı sağlanarak okunmaktadır. İstenilen zamanda istenilen merkezde okuma yapmak mümkündür. Kablolu M-Bus Cihazlarda
M-Bus protokolünde, tek bir ana iletişim hattı kullanılır. Bu tek iletişim hattı sayesinde tüm cihazların verilerini tek merkezde toplamak kolaydır.
• Okuma hızı yüksektir.
• Bina mimari yapısı okuma hızına etki etmez.
M-Bus Konvertör
Kablolu M-Bus kalorimetrelerin bağlı olduğu ana hattın sonuna takılan, M-Bus telegramlarının dijital verilere dönüşmesini sağlayan cihazdır. Üzerindeki RS 232 modülü vasıtasıyla dönüştürülen verilerin bilgisayar ortamına alınmasını sağlar.
Kablosuz M-Bus Cihazlarda
Kablosuz MBus alıcılı el bilgisayarları ile sayaçların tüketim değerleri okuyucu tarafından uzaktan (40 m – 400 m) okunur.
Her fatura dönemi sonunda tüketim değerleri veri alma operatörlerimiz tarafından evlere girilmeden bina dışından okunur. Böylelikle hiçbir zaman daire sakinleri rahatsız edilmez